Welkom op de website van Buro Walet

De werkzaamheden van Buro Walet bestaan uit bouwkundig advies- en tekenwerk.
Dit betreft onder andere;
- het maken van energieprestatieberekeningen (EPC) volgens bouwbesluit conform NEN 2916 en 5128 (normen geldig tot 1 juli 2012);
- het maken van energieprestatieberekeningen (EPC) volgens bouwbesluit conform NEN 7120 (norm geldig per 1 juli 2012);
- het maken van Energie-Index berekeningen (EI) conform het Nader Voorschrift NEN 7120;
- het beoordelen van de door woningeigenaar aangeleverde bewijsmateriaal en het registreren van het definitief energielabel;
- het maken van daglicht- en ventilatieberekeningen volgens bouwbesluit conform NEN 2057 en 1087;
- het maken van milieuprestatieberekeningen (MPG) volgens bouwbesluit;
- aanvraag bouwvergunning / omgevingsvergunning.

In het bezit van Bewijs van vakbekwaamheid voor EPA-adviseur Energielabel Woningen en Opname Energielabel Woningbouw, afgegeven door ISSO en CITO.

Mocht u belangstelling hebben, dan zijn wij geheel vrijblijvend bereid om de mogelijkheden met u te bespreken.

Bouwvergunning nodig? Controleer eenvoudig of u wel of geen bouwvergunning nodig heeft:
Omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl
Verbouwkompas: www.verbouwkompas.nl

EPC in Staatsblad gepubliceerd

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 26 september in het Staatsblad wijzigingen op het Bouwbesluit 2012 laten publiceren. De aanscherping van de EPC is conform de afspraken in het Lente-akkoord. Hiermee zijn de volgende besluiten rond energiezuinigheid per 1 januari 2015 definitief geworden:Graaf Woldemarlaan 20 3434 DM Nieuwegein T 030 - 231 08 04 F 084 - 730 42 39 info@burowalet.nl