BENG

Invoer BENG eisen uitgesteld naar 1 juli 2020, zie


Uniec 3

Uniec 3 wordt momenteel ontwikkeld om de BENG indicatoren te kunnen berekenen die per 1 juli 2020 van kracht worden. Uniec 3 rekent volgens NTA 8800 en is geschikt voor het doorrekenen van alle soorten gebouwen.Graaf Woldemarlaan 20 3434 DM Nieuwegein T 030 - 231 08 04 F 084 - 730 42 39 info@burowalet.nl