BENG berekening nodig?

Voor de aanvraag omgevingsvergunning van een nieuwbouw woning is een BENG berekening benodigd. Hiermee kan u aan de toetsende gemeente bewijzen dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen.

Buro Walet helpt u daarbij!

Als onafhankelijk gediplomeerd EP-adviseur wordt de berekening zorgvuldig en deskundig berekend en geregistreerd. De berekening kan de opdrachtgever helpen om keuzes te maken voor verbeteringen.

Na de registratie, benodigd voor de omgevingsvergunning, volgt een voorlopig energielabel welke geldig is tot de oplevering van de woning. Bij oplevering komt BENG nog een keer terug en is het verplicht om de informatie in de berekening te onderbouwen met bewijsmateriaal, hiervoor geldt een opnameprotocol. Ook hier kan Buro Walet u bij helpen, voor meer info zie onderstaande infobladen en/of vul onderstaand formulier in.

Meer dan 15 jaar ervaring, voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw.

BENG / EP2

BENG staat voor Bijna Energieneutraal Gebouw. Dit is een nieuwe energieprestatienorm die sinds 1 januari 2021 van kracht is in Nederland voor nieuwbouwprojecten. De norm heeft als doel om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren en de uitstoot van CO2 te verminderen. BENG stelt eisen aan de energieprestatie van een gebouw op drie verschillende aspecten, te weten:

Maximale energiebehoefte

Maximale energiebehoefte

De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar. Dit is de hoeveelheid energie die nodig is om het gebouw te verwarmen of te koelen.

Fossiel energiegebruik

Fossiel energiegebruik

Het maximale primair fossiel energiegebruik in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar. Dit is de hoeveelheid energie die gebruikt wordt voor bijvoorbeeld het opwekken van elektriciteit en warmte, en die afkomstig is van fossiele brandstoffen zoals gas en kolen.

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie

Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten. Dit is de hoeveelheid energie die afkomstig is van hernieuwbare bronnen zoals zonne-energie en windenergie.

DOWNLOADS

Infoblad BENG

Het doel van dit infoblad is om, in het kader van de BENG-eisen voor nieuwbouw woningen, algemene informatie te geven.

Checklist BENG

CHECKLIST t.b.v. BENG-berekening.

Instructie Checklist

Bewijslast bouw-/renovatieproces t.b.v. energieprestatie.

Wie zijn wij

Na een aantal jaren ervaring opgedaan te hebben als bouwkundig tekenaar/projectleider bij verschillende architectenbureaus is Sander Walet in juli 2000 voor zichzelf begonnen. In dat jaar is Tekenburo Walet opgericht en gevestigd in Nieuwegein, per april 2007 is de naam gewijzigd in Buro Walet, bouwkundig advies- en tekenburo.

Wij werken voornamelijk in opdracht van architecten, projectontwikkelaars, bouwkundig adviesbureaus, bouwbedrijven en particulieren. Het opdrachtenpakket is divers en beslaat projectmatige woningbouw, particuliere woningen, appartementengebouwen, recreatiewoningen en diverse bedrijfsgebouwen.

In het bezit van Bewijs van vakbekwaamheid voor EPA-adviseur Energielabel Woningen en Opname Energielabel Woningbouw, afgegeven door ISSO en CITO, en voor EP-adviseur Woningbouw EP-W/B en EP-W/D, afgegeven door ISSO en ’t Examenpark. Zie Centraal Register Techniek.

Partners

Buro Walet werkt o.a. samen met:

Buro Walet is lid van en/of aangesloten bij:

Aanvragen / Contact

Meer weten? Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met je op.